Het Kompas werkt samen

 

taalfolderomslag

Wat zoeken wij:

• Wij zijn steeds op zoek naar verbeteringen in ons onderwijs.
• Wij zijn ook op zoek naar extra kansen in het Voortgezet Onderwijs voor onze leerlingen.

Wat bieden wij:

• Wij bieden een > taalschool met oudercursussen die we zelf verzorgen, extra taalmethodes voor betere resultaten op taalgebied en in de bovenbouw veel meer onderwijstijd;
• Wij bieden een > taalschool met hoog opgeleid personeel op het gebied van taal en taalontwikkeling, rekenen en lezen waardoor in de voortgezet onderwijs onze kinderen meer kansen hebben!
• Logopedie onder schooltijd;
• Wij bieden een school die hart heeft voor uw, dus onze kinderen;
• Wij bieden een school die onze leerlingen uitdaagt tot prestatie in deze maatschappij;
• Wij laten onze kinderen de eigenwaarde beleven en belangrijk vinden en niet hoe er over hen gepraat wordt;
• Wij bieden een school die begrijpt wat uw kind nodig heeft. Het beste voor uw kind is voor ons niet goed genoeg;
• Wij bieden een school die ruimte geeft aan sport, cultuur en Arabische taal vanaf groep 4.

Wat kunnen wij niet

Zonder de ouders kunnen wij niks. Ons beleid is erop gericht dat we alleen samen met de ouders tot de gewenste verbeteringen kunnen komen. Wij weten dat we alleen SAMEN de TOP kunnen bereiken van de mogelijkheden van uw kind.

 

Comments are closed.